BFM 89.9

HIGHLIGHTS  COVID-19
Podcast  >  Night Shift  >  Bila Larut Malam  >  Percaya dalam Kemodenan

Percaya dalam Kemodenan

Aziff Azuddin

01-Aug-19 00:00

Percaya

Konsep “trust” atau percaya adalah salah satu elemen penting dalam konsep kemodenan. Konsep ini diterjemahkan dalam bentuk dokumen, seperti undang-undang dan perlembagaan. Bagaimanakah perkembangan ini mengukuhkan kepercayaan kita antara satu sama lain? Kami teroka.


Produced by: Haniff Baharudin

Presented by: Haniff Baharudin


Download the BFM mobile app. Stay at home and stay up-to-date.

Tags:  Bila Larut MalamtrustmodernityCulture, History, Heritage

Dan Lain-Lain

Share this podcast

Latest Podcasts
Play / Pause

Listen now :

Today’s Shows